Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Tři budovy knihovny bylo třeba opatřit zabezpečovací a požární signalizací a přepěťovými ochranami. Pro klienta jsme zpracovali
projektovou dokumentaci, zajistili dodávku zařízení, montáž i následný servis.