Slouží v mimopracovní době pro nouzová hlášení poruch, jejichž vyřešení není možné odložit do nejbližšího pracovního dne.

Schachermayer, s.r.o.

Pro firmu jsme vytvořili projektovou dokumentaci a následně namontovali elektrickou zabezpečovací signalizaci a systém průmyslové
televize a poskytli potřebný servis.