Slouží v mimopracovní době pro nouzová hlášení poruch, jejichž vyřešení není možné odložit do nejbližšího pracovního dne.

Řecké velvyslanectví

Po zpracování realizační dokumentace jsme pro dvě budovy ambasády dodali zabezpečovací signalizaci a systém průmyslové televize.
Součástí zakázky byla odborná montáž zařízení a jejich servis.