Slouží v mimopracovní době pro nouzová hlášení poruch, jejichž vyřešení není možné odložit do nejbližšího pracovního dne.

ČVUT, Správa účelových zařízení

Na základě zpracované dokumentace jsme v budovách ČVUT realizovali silnoproudé a slaboproudé instalace. Vytvořili jsme strukturovanou
datovou a telefonní síť, televizní rozvod kabelové TV, evakuační rozhlas a požární signalizaci pro
bloky kolejí Strahov, Sinkuleho kolej a Dejvické koleje v Praze.